งานขึ้นรูปโลหะแผ่น

 

    งานตัด พับ ขึ้นรูป โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น อลูมิเนียมแผ่น สแตนเลสแผ่น 

 ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พนักงานในแต่ละส่วนของการผลิตมีความ

 เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์หลายปี และมีการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

        
   

   ตัวอย่างงานขึ้นรูปโลหะแผ่น 

 
Acoustic Silencer   Acoustic Silencer
     
 
Acoustic Silencer   Acoustic Louver
     
     
ชิ้นงานขึ้นรูป อลูมิเนียม
 
   ชิ้นงานขึ้นรูป สแตนเลส และ งานเหล็ก
Visitors: 18,348